Alternativo

Hotel Mediterráneo (Benidorm)
Developed by softme 2021 ©

Tel: 966 889 353


ReserveringsCondities

Introducción

Introductie

Dit document is bedoeld om de Algemene reserveringsvoorwaarden service van online boeken van MAVITEL 2000 S.L. (Hierna "Hotel Mediterranean"), voorzien van NIF B-53.588.927, gevestigd op Av. Dr. Severo Ochoa 16, 03503 Benidorm (Alicante), tel. (34) 96 688 93 53 te reguleren. De termen "u" en "User", zoals hierin gebruikt, verwijzen naar alle personen die zich om welke reden dan ook de toegang verwerven tot www.hotelmediterraneobenidorm.com (hierna de website) of gebruik maken van de informatie die op de site diensten.

Het gebruik van deze diensten houdt in, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en de geldigheid van ieder van de algemene voorwaarden die in de laatst bijgewerkte versie van deze voorwaarden is bepaald.

Als klant, verklaart u meerderjarig te zijn en voldoende handelingsbevoegdheid te hebben om gebonden te zijn aan deze voorwaarden van het contract met mediterrane Hotel.

Hotel Mediterraneo meldt dat de procedures voor het verstrekken van de aangeboden service deze zijn die worden beschreven in de algemene voorwaarden van het contract, evenals die specifiek op het scherm worden getoond tijdens het navigeren, zodat u erkent en aanvaardt deze procedures als nodig om de diensten die worden aangeboden op de website aan te gaan.

Gebruik van de on-line reserverings service van Hotel Mediterraneo

Online Reservering service

Reservering Online: De Reservering Service Online is gericht op het reserveren van een kamer in Hotel Mediterraneo. Het gebruik van deze diensten houdt in, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en de geldigheid van ieder van de in de laatst bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden.

Procedure van contractatie: Door het gebruik van de dienst zal de gebruiker een bevestigingsmail ontvangen waarin het bevestigingsnummer van de reservering zal worden opgenomen . Deze mail dient als bewijs van uw reservering en de bevestiging van acceptatie.

Voor annuleringen eerder dan 48 uur voor datum van aankomst zijn geen annuleringskosten van toepassing. Voor annuleringen na 48 uur voor aankomstdatum of no show in het hotel op datum van aankomst, wordt het bedrag van de 1e nacht in rekening gebracht, deze reserveringen worden geannuleerd. In het geval van vertrek voor de gereserveerde vertrekdatum wordt het gehele verblijf in rekening gebracht, met uitzondering van overmacht. Om een reservering te ANNULEREN of TE WIJZIGEN, zal ons reserveringsteam u op een persoonlijke manier helpen door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met het hotel en EEN E-MAIL TE STUREN - (VERPLICHT)

Prijs per kamer per nacht: De prijzen op onze website zijn inclusief B.T.W.

.

Beste prijsgarantie

Als uw reservering op onze site www.hotelmediterraneobenidorm.com is gerealiseerd, en u binnen 24 uur een lagere prijs voor dezelfde data, service en voorwaarden vindt kunt u ons informeren en, na verificatie, zal een eventueel verschil worden vereffent. Dit is de beste garantie dat alle gebruikers van www.hotelmediterraneobenidorm.com de beste prijzen hebben.

Gebruik van de service

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, moraal, goede gewoonten en de openbare orde, evenals de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Systeem variabiliteit

Hotel Mediterranean kan voor een grotere flexibiliteit en ten behoeve van de gebruikers, en op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten, of bedrijfsomstandigheden, technieken en het gebruik van diensten eenzijdig weizigen, en deze publiceren op deze website, zodat ze kunnen worden gekend en weer geaccepteerd door de klanten. Ook gebruikers, met het oog op de dienstverlening te verbeteren en het creeren van een optimale kwaliteits niveau, eerste doelstelling van Hotel Mediterraneo, kunnen adviseren over de wijzigingen die zij nuttig achten, door rechtstreeks contact op te nemen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de pagina via het e-mailadres reservas@hotelmediterraneobenidorm.com

Bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers door het Mediterranean Hotel

In overeenstemming met artikel 5 van wet 15/1999 van 13 december over Bescherming Persoonsgegevens (hierna "LOPD"), informeert Hotel Mediterraneo U dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt door het invullen van een elektronisch inschrijfformulier dat op onze website wordt weergegeven, evenals die gegevens waartoe Hotel Mediterranean toegang krijgt als gevolg van het browsen, door een vraag, solicitatie of de contractatie van elke dienst of product, of elke transactie of bewerking uitgevoerd via de website van Hotel Mediterraneo zal worden verzameld in een bestand dat wordt beheerd door Hotel Mediterraneo, met het hoofdkantoor (Av. Dr. Severo Ochoa 16, 03503 Benidorm (Alicante)) en gebruik kan maken van hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bepalingen en voorwaarden in de LOPD.

In het algemeen zal de persoonlijke informatie die u verstrekt worden gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen over informatie, en u te informeren over nieuwe activiteiten, producten en diensten Hotel Mediterraneo.

De toestemming voor het doorgeven van persoonsgegevens is te allen tijde herroepbaar, alhoewel het geen terugwerkende kracht zal hebben. Als u uw gegevens invult in het hiervoor bestemde formulier heeft zich bereid verklaard om informatie te ontvangen via e-mail, tevens stemt U in met het verzenden aan U van commerciële elektronisch communicatie zoals vereist door de Wet van Service van Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel. In het geval dat u ons persoonsgegevens van derden doet toekomen, en in overeenstemming met artikel 5.4. LOPD, verklaart U dezen te hebben op de hoogte gesteld voor dit gedaan te hebben, de oorsprong ervan, het bestaan en het doel van het gegevensbestand waarin deze zijn opgeslagen, de ontvangers van deze informatie, de mogelijkheid van het uitoefenen van het recht op toegang, rectificatie, annulering of oppositie, alsmede de identificatiegegevens van Hotel Mediterraneo, onder de voorwaarden hierin uiteengezet. Hotel Mediterraneo verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens volstrekt vertrouwelijk te behandelen, en deze te gebruiken voor uitsluitend de genoemde doeleinden.

Hotel Mediterraneo informeert dat het technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld om de veiligheid van Uw persoonlijke gegevens te garanderen en wijzigingen, verlies, behandeling en / of onbevoegde toegang te voorkomen, gezien de technologische toestand , de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld, hetzij van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving. Alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 LOPD en in het Koninklijk Besluit 994/1999 van 11 juni, waarin verordening van de veiligheidsmaatregelen voor de geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens wordt goedgekeurd.

Recht om richtlijnen en / of de algemene voorwaarden van het contract te wijzigen

Hotel Mediterraneo behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder kennisgeving , elk willekeurig artikel in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, op de manier die zij nodig acht, en het informeren van gebruikers van de wijzigingen die zijn aangebracht via de website, zodat ze kunnen worden gekend en weer geaccepteerd door alle gebruikers.

Hotelmediterraneobenidorm.com en acceptatie van regels voor het gebruik

P> De gebruiker is zich ervan bewust dat het gebruik van de boeking diensten online, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de clausules van de gebruiksvoorwaarden van de website inhoudt, in de versie uitgeven door Hotel Mediterraneo op het moment dat de gebruiker de dienst aanwerft. Deze regels van gebruik zijn van toepassing in de huidige Algemene Voorwaarden waarin geen bezwaar kan worden gemaakt.Daarom moet de gebruiker zich bewust zijn van de belangrijkheid van de regels van deze pagina voor toegang tot en / of het gebruik te maken van deze diensten.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving, die van toepassing is in zaken die niet bepaald zijn in deze voorwaarden met betrekking tot de interpretatie, geldigheid en uitvoering. Hotel Mediterraneo en de Gebruiker, drukken zich uit af te zien van enig ander rechtsgebied, en zullen zich onderwerpen aan het gerechthof van Benidorm door elke controverse die kan voortvloeien uit het verrichten van diensten onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woonachtig is, zullen Hotel Mediterraneo en de Gebruiker zich onderwerpen aan de rechtbanken van de stad Benidorm, Alicante (Spanje) hierbij uitdrukkelijk afstand nemend van enig ander rechtsgebied, .

COVID 19

Hotel Mediterraneo Benidorm will adopt all the Covid 19 obligations and regulations imposed by the national, regional and local authorities

Loading